Reinhard Hauser

Pozvani predavač, voditelj predkongresne radionice

Reinhard Hauser

Pozvani predavač, voditelj predkongresne radionice

Biography

Ja sam psiholog, psihoterapeut, supervizor i viši trener procesnog rada. Od ranih 80ih bliski sam suradnik dr. Amy i Arnolda Mindell, napisao sam nekoliko članaka i bio govornik na psihoterapijskim konferencijama na temu snova, tjelesne psihoterapije, ovisnosti, kao i rada na konfliktnim situacijama i grupne dinamike. Kao istraživač u psihijatrijskoj bolnici ‘Burghölzli’ Sveučilišta u Zürichu i kao psihoterapeut u Centru za liječenje ovisnosti koji vodi obiteljsku terapiju i radionice, fokusirao sam se na primjenu procesnog rada u kliničkom okruženju.

U sklopu privatne prakse u Zürichu, gdje radim individualno i s parovima, jedan od mojih interesa je i Worldwork, metodologija koju je razvio Mindell sa svojim suradnicima, za rad s malim i velikim grupama. Kao Worldwork moderator od 1991. godine fokusiran sam na dinamiku unutar timova i grupa i specijaliziran sam za grupne procese. Zadnjih sam 30 godina radio u više od 30 država u različitim okruženjima, od poslovnih okruženja do sveučilišta (ETH Zürich), mikrosocijalnih zajednica (Findhorn), kao i nevladinih udruga, asistirao pojedincima i parovima i podržavao kreativnost i procese promjena s direktorima te u timovima i organizacijama. Sa svojom organizacijom KonfliktFest vodim programe moderiranja konflikata za coacheve, medijatore, moderatore, menadžere i direktore na vodećim pozicijama.

Bio sam glavni izvršni direktor od 2005. do 2010., a danas sam član upravnog odbora Instituta za procesni rad u Zürichu, Švicarskoj. Iniciram i vodim programe treninga u Švicarskoj, Njemačkoj, Italiji, Hrvatskoj i Rusiji. Uz to sam i sveučilišni profesor ZIST Akademije za psihoterapiju (Dr. Wolf Büntig) gdje vodim radionice za buduće psihoterapeute i paralelno s tim radim kao analitičar treninga i supervizor.

 

SVE AKTIVNOSTI S REINHARDOM HAUSEROM

All session by Reinhard Hauser