Graham Barnes

Pozvani predavač

Graham Barnes

Pozvani predavač
linkedin-icon

Biography

BIOGRAFIJA

Graham Barnes (rođen u SAD-u, živi u Stockholmu od ranih 1980-ih) je psihoterapeut, učitelj, predavač i pisac.

KIBERNETIKA
Njegova je doktorska disertacija visoko cijenjena kibernetička studija psihoterapije koja ukazuje na to da svaka psihoterapija ne otkriva, već stvara psihopatologiju.

INOVATOR
Dizajnirao je prvi akreditirani magistarski program psihoterapije, socijalne promjene i psihologijske znanosti. Kasnije je pomagao u organizaciji Škole kibernetike psihoterapije (bio je na njenom čelu) pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za psihijatriju). 20 godina njegovog poučavanja potaklo je formiranje centara sistemske terapije u Ljubljani, Rijeci i drugdje.

SOCIJALNI AKTIVIST
Njegova stipendija za rasnu i ekonomsku jednakost djelovala je u SAD-u s ciljem prevladavanja sustavnog rasizma. Kasnije je pomagao u organizaciji fundacije za uspostavu socijalne demokracije u Hrvatskoj koja je radila i na izboru prvog demokratskog hrvatskog predsjednika.

PUBLIKACIJE
Pravda, Ljubav i Mudrost: Povezivanje psihoterapije i kibernetike drugog reda (Zagreb, 1994) zbirka je njegovih eseja i predavanja. Druge publikacije uključuju knjigu koju je uredio te više od 40 publikacija u stručnim i znanstvenim časopisima.

 

SVE AKTIVNOSTI GRAHAM BARNESA

All session by Graham Barnes