Emocionalni proces i dugotrajne relacijske teme

Jednodnevna predkongresna radionica
29 Sep 2016
9:00 - 18:00
Kampus Borongaj - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Emocionalni proces i dugotrajne relacijske teme

U sklopu ove didaktičke i eksperimentalne radionice istražit ćemo vezu između naših emocionalnih procesa i naših trajnih relacijskih tema. Emocije signaliziraju što nam je u našim životima generalno važno, kao i što nam je važno u određenim situacijama. Kada nam nedostaje vještine u nošenju s određenim emocijama, životi nam postanu ograničeni. Koncept trajnih relacijskih tema kulminira navikama i očekivanjima koja bojaju naše doživljavanje našeg ”svijeta.” Trajne relacijske teme su alternativa klasičnom konceptu prijenosa. To je koncept koji otvara vrata radu s ”temama prijenosa” unutar jednog više sada-i-ovdje terapijskog procesa. Te ću koncepte dodatno objasniti, a onda ćemo napraviti eksperimentalnu vježbu koja je osvijetliti određene teme. Također će biti vremena za demonstracijski rad.