Registracija  |  EAP kongres 2016 u Zagrebu

Najava kotizacija i registracija

*Regija: Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Grčka, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija
Vrsta kotizacije Rana Regularna Kasna / On site
  do 15.6. do 15.8. nakon 15.8.
EAP – Regija* 200,00 € 250,00 € 300,00 €
Ne-EAP – Regija* 230,00 € 280,00 € 330,00 €
EAP 250,00 € 300,00 € 350,00 €
Ne-EAP 300,00 € 350,00 € 400,00 €
Prateća osoba 60,00 € 60,00 € 60,00 €
Predkongresna radionica      
Jednodnevna predkongresna radionica 100,00 €  100,00 €  150,00 €
Dvodnevna predkongresna radionica 140,00 €  140,00 €  190,00 €
Paketi      
Paket 1 –  kongres + jednodnevna predkongresna  radionica – Regija* 260,00 €  260,00 €  310,00 €
Paket 2 – kongres + dvodnevna predkongresna radionica – Regija* 300,00 €  300,00 €  350,00 €
Paket 1 –  kongres + jednodnevna predkongresna  radionica 320,00 €  320,00 €  370,00 €
Paket 2 – kongres + dvodnevna predkongresna radionica 360,00 €  360,00 €  410,00 €
       

 

Pitanja oko registracije?

Pitanja vezana za registraciju i smještaj šaljite na [email protected]

Vrlo važne napomene:

 • Sve će prijave vrijediti 15 dana od datuma prijave. Ako kotizacija ne bude uplaćena u roku od 15 dana, ona se briše i više ne vrijedi.
 • Sudionik bez uplaćene kotizacije neće moći sudjelovati u radionici.
 • Voditelj svake radionice odredit će maksimalan broj sudionika za svoju radionicu.
 • Od trenutka dostignuća maksimalnog broja prijavljenih za radionicu dodatne prijave neće biti moguće.
 • Organizator zadržava pravo otkazivanja predradionice ako ne bude dovoljno prijavljenih.
 • Više informacija o povratu uplaćene kotizacije uslijedit će poslije 15.6.2016.

PROMJENE KOJE ĆE BITI PRIHVAĆENE DO 15.6.2016.

 • prelazak s paketa 1 na pakete 2 – prelazak na paket 2 uz nadoplatu
 • prelazak sa jednodnevne na dvodnevne pretkongresne radionice – prelazak uz nadoplatu

PROMJENE KOJE ĆE BITI PRIHVAĆENE BEZ REFUNDACIJA NOVCA

 • prelazak sa paketa 2 na paket 1
 • prelazak sa dvodnevne na jednodnevne pretkongresne radionice

Uvjeti otkazivanja i refundacije kotizacija:

 • otkazivanje od 15.3.2016. do 15.6.2016. – provodi se povrat 75 posto uplaćenih sredstava
 • otkazivanje od 16.6.2016. do 15.8.2016. – provodi se povrat 50 posto uplaćenih sredstava
 • otkazivanje nakon 16.8.2016. – otkaz je moguć bez povrata uplaćenih sredstava

Ako organizator obustavi pretkongresnu radionicu, provodi se povrat cjelokupna iznosa uplaćena za kongresnu predradionicu.

Kongresna kotizacija uključuje:

Nazočnost stručnom programu

Pristup izlagačkim i poster prostorima

Kongresnu torbu, materijale (Program i knjiga sažetaka) te akreditaciju

Certifikat (potvrdnicu) o sudjelovanju

Radni ručak i kave u pauzama

Kotizacija za predradionice uključuje:

Nazočnost odabranoj radionici

Pristup izlagačkim i poster prostorima

Certifikat (potvrdnicu) o sudjelovanju

Kava u pauzama

Kotizacija za prateće osobe:

Akreditacija

Ručak za 30.9. te 1.10.

Rezervirajte svoje mjesto na kongresu 

Svi sudionici moraju ispuniti on line prijavni formular. Nakon poslane prijave pristupa se plaćanju kotizacije.

Rezervirajte odmah