Poziv na sudjelovanje  |  EAP kongres 2016 u Zagrebu

Napomene i uputstva za prijavu radova
Pozivamo Vas da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu 22. kongresa Europske asocijacije za psihoterapiju koji će okupiti psihoterapeute i druge srodne stručnjake koji se brinu o kakvoći življenja – svatko na svoj način – i pojedinaca, i parova, obitelji i grupa.
Kongres organiziraju Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i suorganizator Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zamišljen je kao mjesto na kojemu možemo razmijeniti vlastita stajališta, učenja i iskustva, pridonijeti vlastitu učenju i širenju svjesnosti – što je jedan od glavnih ciljeva psihoterapijskog postupka uopće.
Kongresne teme i podteme možete pronaći na stranici s kongresnim temama.
Stoga nam je zadovoljstvo pozvati vas da aktivno sudjelujete na predstojećem kongresu što je moguće u više modaliteta:

Usmeno izlaganje

 • 15 min uključujući diskusiju
 • znanstveni rad (kvalitativan ili kvantitativan pristup) ili stručni rad
 • obvezatni dijelovi sažetka: naslov, cilj, metoda, rezultati, zaključci

Radionica

 • 120 minuta
 • obvezatni dijelovi sažetka: naslov, cilj, ishodi učenja, sadržaj radionice, tijek radionice, očekivanja od sudionika, maksimalan broj polaznika

Prikaz slučaja

 • 30 minuta
 • obvezatni dijelovi sažetka: naslov, opis slučaja, cilj tretmana, tijek tretmana, evaluacija, zaključak

Poster

 • znanstveni rad (kvalitativan ili kvantitativan pristup) ili stručni rad
 • obvezatni dijelovi sažetka: naslov, cilj, metoda, rezultati, zaključci
 • obveza prisutnosti autora 1. dana konferencije od 18h do 18:30h

Predkongresne radionice

Pozivaju se također psihoterapeuti koji imaju status psihoterapeutskog učitelja da predlože pretkongresne radionice (jednodnevne i dvodnevne) koje moraju imati edukativan značaj i vezati se uz psihoterapijski pravac priznat od EAP-a. Za jednodnevnu predkongresnu radionicu pripremili smo honorar od 500€, dok za dvodnevnu predkongresnu radionicu voditelj(i) dobivaju 1000€.

Standardi

Poziv je upućen psihoterapeutima iz različitih psihoterapijskih pravaca, istraživačima i ostalim stručnjacima s područja psihoterapije. Pri prijavi aktivnog sudjelovanja, molimo, dostavite sljedeće:
 • sažetak bilo kojeg oblika sudjelovanja može sadržavati maksimalno 2000 znakova (to uključuje podatak o naslovu i autoru/ima rada te kod modaliteta održavanje radionice podatke o dopuštenu broju polaznika)
 • maksimalno 3 ključne riječi,
 • naslov može imati maksimalno 100 znakova
 • obvezatan izbor teme prema određenim temama i podtemama
 • biografija kandidata/kandidatkinje (maksimalno 1000 znakova)
 • pravilno popuniti obrazac koji se nalazi na stranici Prijava aktivnog sudjelovanja

Napomene:

 • autor koji predstavlja treba biti prvi naveden
 • prednost pri odabiru imat će prijave na engleskom jeziku
 • sažeci će se tiskati na jeziku na kojem su prijavljeni
 • sažetak će se uključiti u program samo ako autor koji predstavlja uplati kotizaciju do 15.6.2016.
 • koautori moraju platiti kotizacije samo ako budu sudjelovali na kongresu.

Spremni prijaviti sudjelovanje?

Prijave se odvijaju samo preko mrežne stranice kongresa i primaju se do 10.4.2016. godine. S obzirom na ograničen raspored termina za aktivno sudjelovanje na konferenciji, osobito u modalitetu “Prikaz slučaja”, biraju se po kvaliteti i atraktivnosti teme najbolji radovi. Pri odabiru radionica prihvatit će se i kriterij zastupljenosti različitih psihoterapijskih pravaca. Odabrani kandidati/kandidatkinje bit će o odabiru obaviješteni nakon 1.5.2016. godine elektroničkom poštom. Svaki odabrani kandidat/kandidatkinja mora platiti kotizaciju za sudjelovanje na kongresu u iznosu od 200€ rane kotizacije!

Aktivnim sudjelovanjem na kongresu “Autonomija i osjećaj pripadnosti” pridonijet ćete ne samo njezinu uspjehu nego i dugoročnu etabliranju psihoterapeutske profesije. Stoga Vam se unaprijed zahvaljujemo i s nestrpljenjem očekujemo Vaše prijave!