Kongresne teme  |  EAP kongres 2016 u Zagrebu

Teme i podteme kongresa
  • Znanstveni temelji psihoterapije (istraživanja, metode, evaluacija tretmana, propedeutika)
  • Autonomija psihoterapije i mogućnosti povezivanja (status psihoterapije kao struke, suradnja među pravcima, suradnja s drugim disciplinama, psihoterapija u zajednici, politike zaštite mentalnog zdravlja, dodirne točke različitih pravaca, podpravci unutar pravaca)
  • Odnos autonomije i osjećaja pripadnosti u psihoterapijskom procesu (osobna, partnerska, grupna terapija, autentičnost)
  • Izazovi intimnosti u suvremenom svijetu (seksualnost, ovisnost, narcizam, virtualni svijet, virtualni odnosi)
  • Psihoterapija osoba sa psihotičnim simptomima (interdisciplinarna suradnja, psihoterapija i farmakoterapija, psihotična komunikacija, sistemski pristup, Open dialogue i slična iskustva)
  • Etika i etičnost u psihoterapiji (anonimnost, povjerljivost, izlaganje klijenata u javnosti, ovisnost o moći, poštivanje klijentovog integriteta, promoviranje psihoterapijske prakse, biznis u psihoterapiji, korištenje novih medija i tehnologija, transfer i kontratransfer, supervizija, načini na koje razgovaramo s klijentom – estetika u psihoterapiji)